Ceník tuhých paliv

Úvod | Tuhá paliva | Ceník

Pobočky – Uhelné sklady

Typ uhlí Cena bez DPH Cena s DPH
Hnědé uhlí kostka 350,4Kč 424Kč
Hnědé uhlí ořech 1 342,1Kč 414Kč
Hnědé uhlí ořech 2 329,8Kč 399Kč
Černé uhlí kostka 512,4 Kč 620Kč
Koks drobný ořech 2 660,3 Kč 799Kč
Brikety uhelné 6″ 437,2Kč 529Kč
Brikety uhelné 4″ 420,7Kč 509Kč
Brikety uhelné 2″ 404,1Kč 489Kč
Brikety dřevěné tvrdé 478,3 Kč 550 Kč
Ceník byl aktualizován 06. 04. 2020

Při vlastním odvozu a vytřídění paliva od podílu prachu, který je dle normy, součástí výše uvedené ceny, je připočítáno 10% k ceně.

Při vlastním odvozu je účtován manipulační jednorázový poplatek ke každému odvozu 83,- Kč + 21% DPH

Doprava paliv:

Od 25ti q a do vzdálenosti 15ti km od skladu, doprava zdarma.
Doprava od 16km do 20ti km 300,- Kč + 21% DPH.
Doprava nad 20km smluvní.

Skládání paliv pásem:

Do 25ti q 300,- Kč + 21% DPH, od 25ti do 60ti q účtujeme 83,- Kč + 21% DPH. 

Cena za skládání pásem se rozumí, jedno auto, jedna zavážka.

Složení pásem se rozumí: Složení paliva pásem, pokud možno, na místo určené zákazníkem, ne však manipulaci s palivem v úložišti zákazníka ( rozhrnování nebo přehazování paliva), úklid příjezdové cesty k úložišti paliva( manipulace s věcmi zákazníka). Toto není součástí výše uvedených cen paliv a služeb. Ceny s DPH jsou zaokrouhlené na celé Kč. Při výpočtu celkové ceny dodávky je výchozí cenou, cena bez DPH.

Výše uvedené ceny jsou do vyprodání zásob.

Zeptejte se nás