Ceník tuhých paliv

Úvod | Tuhá paliva | Ceník

Pobočky – Uhelné sklady

Typ uhlí Cena bez DPH Cena s DPH
Hnědé uhlí kostka 350,4Kč 424Kč
Hnědé uhlí ořech 1 342,1Kč 414Kč
Hnědé uhlí ořech 2 329,8Kč 399Kč
Černé uhlí kostka 512,4 Kč 620Kč
Brikety dřevěné tvrdé 478,3 Kč 550 Kč
Ceník byl aktualizován 06. 06. 2021

Při vlastním odvozu a vytřídění paliva od podílu prachu, který je dle normy, součástí výše uvedené ceny, je připočítáno 10% k ceně.

Při vlastním odvozu je účtován manipulační jednorázový poplatek ke každému odvozu 83,- Kč + 21% DPH

Doprava paliv:

Doprava uhlí j účtována dle odebraného množství a vzdálenosti od skladu Zábřeh.

Skládání paliv pásem:

Do 25ti q 300 ,- Kč. + 21% DPH, od 25ti q do 60ti q účtujeme 83,- Kč + 21% DPH

Cena za skládání pásem se rozumí, jedno auto, jedna zavážka.

Složení pásem se rozumí: Složení paliva pásem, pokud možno, na místo určené zákazníkem, ne však manipulaci s palivem v úložišti zákazníka ( rozhrnování nebo přehazování paliva), úklid příjezdové cesty k úložišti paliva( manipulace s věcmi zákazníka). Toto není součástí výše uvedených cen paliv a služeb. Ceny s DPH jsou zaokrouhlené na celé Kč. Při výpočtu celkové ceny dodávky je výchozí cenou, cena bez DPH.

Výše uvedené ceny jsou do vyprodání zásob.

Zeptejte se nás