Ceník tuhých paliv

Úvod | Tuhá paliva | Ceník

Pobočky – Uhelné sklady

Typ uhlí Cena bez DPH Cena s DPH
Hnědé uhlí kostka 362,8Kč 439Kč
Hnědé uhlí ořech 1 349,6Kč 423Kč
Hnědé uhlí ořech 2 343Kč 415Kč
Černé uhlí kostka 524,8 Kč 635Kč
Černé uhlí ořech 524,8 Kč 635 Kč
Koks hrubý ořech 1 731,4 Kč 885,0 Kč
Koks drobný ořech 2 690,1 Kč 835 Kč
Brikety uhelné 6″ 453,8Kč 549Kč
Brikety uhelné 4″ 437,2Kč 529Kč
Brikety uhelné 2″ 412,4Kč 499Kč
Brikety dřevěné tvrdé 478,3 Kč 550 Kč
Dřevo měkké, sypané, odřezky m3 1200 Kč 1380 Kč
Dřevo tvrdé, sypané, odřezky m3 1304,4 Kč 1500 Kč
Ceník byl aktualizován 5. 10. 2020

Zeptejte se nás

  Při vlastním odvozu a vytřídění paliva od podílu prachu, který je dle normy, součástí výše uvedené ceny, je připočítáno 10% k ceně.

  Při vlastním odvozu je účtován manipulační jednorázový poplatek ke každému odvozu 83,- Kč + 21% DPH

  Doprava paliv:

  Od 25ti q a do vzdálenosti 15ti km od skladu, doprava zdarma.
  Doprava od 16km do 20ti km 300,- Kč + 21% DPH.
  Doprava nad 20km smluvní.

  Skládání paliv pásem:

  Do 25ti q 300,- Kč + 21% DPH, od 25ti do 60ti q účtujeme 83,- Kč + 21% DPH. 

  Cena za skládání pásem se rozumí, jedno auto, jedna zavážka.

  Složení pásem se rozumí: Složení paliva pásem, pokud možno, na místo určené zákazníkem, ne však manipulaci s palivem v úložišti zákazníka ( rozhrnování nebo přehazování paliva), úklid příjezdové cesty k úložišti paliva( manipulace s věcmi zákazníka). Toto není součástí výše uvedených cen paliv a služeb. Ceny s DPH jsou zaokrouhlené na celé Kč. Při výpočtu celkové ceny dodávky je výchozí cenou, cena bez DPH.